Rusomsorg

Har du utfordringar med rus kan du få hjelp frå rustenesta. Du kan få råd, rettleiing og oppfølging om du har behov for det.

Kontaktinfo

Anita Yttervoll
Ruskonsulent
E-post
Mobil 95 48 02 72
Mariann Birkeland
Leiar psykisk helse og rus
E-post
Telefon 55 08 14 23
Mobil 93 03 78 68

Alternativ mobil:930 37 868

Opningstider

15. september til og med 30. april
måndag - torsdag: 08.00 - 16.00
fredag: 08.00 -15.30

1. mai til og med 14. september
måndag - fredag 08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Psykisk helse og rus,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø