Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Rusomsorg

Rusomsorg

Har du utfordringar med rus kan du få hjelp frå rustenesta. Du kan få råd, rettleiing og oppfølging om du har behov for det.

Rusomsorg

Kontaktinfo

Anita Yttervoll
Ruskonsulent
E-post
Mariann Birkeland
Leiar psykisk helse og rus
E-post
Telefon +47 55 08 14 23

Alternativ mobil:930 37 868

Opningstider

15. september til og med 30. april
måndag - torsdag: 08.00 - 16.00
fredag: 08.00 -15.30

1. mai til og med 14. september
måndag - fredag 08.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Austevoll helsehus
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø

Postadresse
Austevoll kommune,
Psykisk helse og rus,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø