Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Få Støttekontakt

Få støttekontakt

Støttekontakt er ei teneste for personar som treng hjelp til å få ei aktiv fritid og hindre sosial isolasjon.
Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følgje til ulike typar fritidsaktiviteter. Kva ein gjer blir tilpassa etter kva ynskjer, behov og forutsetninger mottakeren har.

Kontaktinfo

Edith Rivenes Vik
Telefon 55 08 14 03
Mobil 977 91 126

Opningstider

Kl. 09:00 - 15:00

Adresse

Birkelandsvegen 2
5392 Storebø