Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Kommunale tilskot til idrett og kultur

Søk om tilskot til kultur og idrett

Austevoll kommune har ulike tilskotsordningar for kultur og idrett. Søknadsfrist for tilskotsordningane er 6. mars 2021. Same søknadskjema skal brukast for alle ordningane.
 

Les kriteria for tildeling under kvar av ordningane.

Kultur og idrettsmidlar

Kontaktinfo

Mandana Zadeh
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 19
Mobil 920 87 966