Austevoll kommune

Kommunale tilskot til idrett og kultur

Søk om tilskot til kultur og idrett

Austevoll kommune har ulike tilskotsordningar for kultur og idrett. Søknadsfrist for tilskotsordningane er 6. mars 2021. Same søknadskjema skal brukast for alle ordningane.
 

Les kriteria for tildeling under kvar av ordningane.