Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Spelemidlar

Søk om spelemidlar

Spelemidlar er overskotet frå spela i Norsk tipping.

Midlane kan nyttast til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg. Det kan ikkje søkast om tilskot til drift og løpande vedlikehald.

Bestemmelsar om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021.

Spelemidlar

Kontaktinfo

Stine Emilie Konradsen
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 16