Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Spelemidlar

Søk om spelemidlar

Spelemidlar er overskotet frå spela i Norsk tipping.

Midlane kan nyttast til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg. Det kan ikkje søkast om tilskot til drift og løpande vedlikehald.

Nytt for søknadsåret 2020 er at krav om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning vert avvikla.

Spelemidlar

Kontaktinfo

Stine Emilie Konradsen
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 16