Austevoll kommune

Tilskot for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar

Søk tilskot for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar

Har du eit tiltak eller eit prosjekt som kan bidra til å motvirka eller dempa konsekvensen av fattigdom blant barn og unge i Austevoll, kan du søkje om tilskot frå denne ordninga.

Les meir om tilskotsordninga og søk tilskot
 

Har du andre spørsmål, ta kontakt med folkehelsekoordinator Stine Emilie Konradsen.

Telefon 55 08 11 16

E-post

Søknadsfrist
er 10. desember 2018.

Kontaktinfo

Stine Emilie Konradsen
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 16