Teljing av turgåarar

Ved turstiane på Loddo, Vinnesvatnet og Kongskleiva har Austevoll kommune plassert ut turteljarar for å dokumentere bruken av desse. 

Kvifor gjer vi dette?

Hensikta med teljinga er å skaffe oss ein oversikt over kor mykje turnettverka i kommunen faktisk blir brukte, og om tilrettelegging av turløyper fører til auka bruk.

Dette er også ein måte å syna fram dei utallege dugnadstimane som alle lag og organisasjonar bidrar med for å skapa fine turområde i kommunen. 

Turteljarane skal stå på ved Kongskleiva, Loddo og Vinnesvatnet, før dei går vidare til andre turområde i kommunen. Dette gjer me for å sjå om aktiviteten varierer frå årstid til årstid. Vi vil også kunne sjå på forskjellar i bruk mellom dei ulike turnettverka.    

Alle tal som blir henta inn er heilt anonyme. Teljaren har ein sensor som registrerer deg når du går forbi. 

Følg med på teljinga!

I lenka under kan du følge med på dagleg oppdatert telje informasjon frå alle 3 teljarar.  

Austevoll kommune (eco-counter.com)