Austevoll kommune

Austevoll idrettsråd

Austevoll idrettsråd

Austevoll idrettsråd er paraplyorganisasjonen til idretten i Austevoll. Medlemsorganisasjonane Austevoll idrettsklubb, Austevoll rideklubb, Austevoll Seilforening, Havstril padleklubb, Hundvåkøy idrettslag og Selbjørn idrettslag organiserer meir enn 1300 medlemmar totalt.

I januar 2021 signerte Austevoll kommune ei samarbeidsavtale med Austevoll idrettsråd, med målsetting om å:

- Fremje felles mål om idrett, fysisk aktivitet og folkehelse for alle i kommunen.

- Sikre god samordning og kommunikasjon mellom kommunen og idretten.

- Klargjere gjensidige krav og forventningar til samarbeidet.

- Sikre god ressursutnytting av offentlege midlar til aktivitet og til idretten, inkl. idrettsanlegg og bygg. 

Styret
Torbjørn Karlsen (leiar) – Austevoll idrettsklubb 
Kim Andre Sandtorv (nestleiar) – Hundvåkøy idrettslag
Michael Ek (kasserar) – Selbjørn idrettslag
Thea Rabben (styremeldem) – Austevoll karateklubb   
Lena Bergitta Norberg (sekretær) – Rideklubben  

Kontaktinformasjon
E-post: torbjorn.karlsen@lysglimt.net 
Telefon: 917 56 583 

Kontaktinfo

Ingrid Kristina Danielsen Henriques
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 16