Austevoll idrettsråd

Austevoll idrettsråd er paraplyorganisasjonen til idretten i Austevoll. Medlemsorganisasjonane Austevoll idrettsklubb, Austevoll rideklubb, Austevoll Seilforening, Havstril padleklubb, Hundvåkøy idrettslag og Selbjørn idrettslag organiserer meir enn 1300 medlemmar totalt.

I januar 2021 signerte Austevoll kommune ei samarbeidsavtale med Austevoll idrettsråd, med målsetting om å:

- Fremje felles mål om idrett, fysisk aktivitet og folkehelse for alle i kommunen.

- Sikre god samordning og kommunikasjon mellom kommunen og idretten.

- Klargjere gjensidige krav og forventningar til samarbeidet.

- Sikre god ressursutnytting av offentlege midlar til aktivitet og til idretten, inkl. idrettsanlegg og bygg. 

Styret
Svein Harald Haukanes (leiar) 
Marte Alise Troland Aga (nestleiar) 
Ivar Ove Fagerbakke (styremedlem)
Amalie Nordvik (styremedlem) 
Evy Mjånes Hevrøy (styremedlem)

Andre Hole (varamedlem) 
Sigbjørn Stangeland (varamedlem)

 

Kontaktinformasjon leiar
E-post: sveinharaldhaukanes@yahoo.com 
Telefon: 90 16 57 09

Kontaktinformasjon nestleiar
E-post: marte_alise@hotmail.com
Telefon: 46 78 80 64

Kontaktinfo

Ingrid Kristina Danielsen Henriques
Kommunalsjef
E-post
Telefon 55 08 11 16
Mobil 90 71 28 08