Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kultur

Kulturkoordinator koordinerer kommunen sine oppgåver på kulturfeltet og samarbeide med frivillig sektor og næringslivet. Ein viktig oppgåve er å betre kulturformidlinga særleg ovanfor barn og unge. 

Den kulturelle skulesekken

Den kulturelle spaserstokken

Søknader, oppfølging og rapportering av kommunale, regionale og nasjonale tilskotsordningar til idrett og kultur

Sakshandsaming og planarbeid 

Koordinere og leggje til rette for ulike kulturarrangement i samarbeid med andre tenesteområde, eksterne aktørar og frivillige lag/organisasjonar