Hufthamartunet - sesongopning 2023

 

Velkommen til Hufthamartunet! Museum og sommarutstilling 2023

Avisteiknar May Linn Clement prydar i år veggane på  Hufthamartunet med utstillinga «TEIKNINGAR I TUNET». I husa får ein og eit innblikk i leveforhold og byggeskikk i Austevoll si fortid. Hufthamartunet er eksempel på fiskarbonden sin gard som var vanleg langs Vestlandskysten.  Det er sitteplassar og høve til å kjøpa kaffi, is og brus. Informasjon av vertar. 

May Linn Clement, er årets sommarutstillar. Ho er busett i Austevoll. I 2021 var ho ein av ni som fekk Fritt Ords arbeidsstipend for satireteiknarar, og i 2022 vart ho nominert til Årets avistegning – ein gjæv pris for avisteiknarar i Noreg. Opplev utstillinga «Teikningar i tunet -der avisteiknar May Linn Clement viser eit utval teikningar frå Dag og Tid. Det vert presentert ein serie bilete som omhandlar Sigrid Undset si flukt frå Noreg under den andre verdskrigen, og teikningar med eit skråblikk på dagsaktuelle hendingar

I si tid var Hufthamartunet rekna som ein "storgard" i Austevoll. Museet er ei samling hus som viser korleis ein kystgard vart driven fram til 1960-talet her i Austevoll. Eldste bygget på tunet vart sett opp på 1600-talet som ei røkstove. Det er og flytta hus til garden som medgift. På garden har det budd mange folk med ulik kunnskap om fiske, gardsdrift, matstell og alt det eit hushald trong. Interiøret viser korleis hus var innreidd. Gjenstander viser kva ein hadde å hjelpa seg med i dei ulike arbeidsoperasjonane. 

Velkomen til sommarutstilling og fiskarbonden sin gard på Hufthamar!

Opningstider sommaren 2023 (Perioden 22. mai - 06. august) (Sommarutstilling -opnar laurdag 27.mai kl.13.00 )

Torsdag  kl. 11.00 - 17.00
Laurdag  kl. 11.00 - 17.00
Sundag   kl. 11.00 - 17.00

Sal av kaffi, brus og is

Vil du/de besøka museumstunet utanom desse opningstidene?  Ta kontakt med  Austevoll kommune/kulturminnerådgjevar på telefon 55 08 12 23

Artikkelliste