Søk om tilskot til kultur og idrett

Austevoll kommune har ulike tilskotsordningar for kultur og idrett. 

Søknadsfrist er 28. februar (29. februar) kvart år..

 Retningslinjer for tildeling, søknadsfrist og rapporteringsfrist av kommunale tilskott til frivilligheita.

Det er eit søknadskjema for alle ordningane. I søknadsskjemaet kryssar du av kva av dei seks tilskota som passar til din søknad.

Tilskot for 2024 blir utlyst i god tid før frist.

Søknadsskjema finner du her.

Les kriteria for tildeling under kvar av ordningane.