Søk om tilskot til kultur og idrett

Austevoll kommune har ulike tilskotsordningar for kultur og idrett. 
Søknadsfrist er 29. februar 2024

Retningslinjer for tildeling av kommunale tlskot til kultur og idrett  (PDF, 817 kB)

Det er eit søknadskjema for alle ordningane. I søknadsskjemaet kryssar du av kva av dei seks tilskota som passar til din søknad.

Tilskot for 2025 blir utlyst i god tid før frist.

Søknadsskjema finn ved å gå inn på denne lenka

Les kriteria for tildeling under kvar av ordningane.

Kontaktinfo

Kristin Magnussen
Kulturminnerådgjevar
E-post
Telefon 55 08 12 23
Mobil 95 90 25 86