Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Søk eksternt tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv

Extrastiftelsen

Tilskot til friluftsaktivitet

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 

Gjensidigestiftelsen