Austevoll kommune

Søk om tilskot til kulturarbeid

Søk om tilskot til kulturarbeid

Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt

Driftsstønad til kunst, kultur og idrett

Kulturelt utviklingsprogram (KUP)

Folkemusikkstipend

Kunstnarstipend

Prosjekttilskot: Kunst og kultur – profesjonell

Prosjekttilskot: Større kulturprosjekt

Prosjekttilskot: Kultur – amatør

Gjensidigestiftelsen

Tilskot til sikring og istandsetjing av verna fartøy

Medie og kultur – HNH

Søk lokalt tilskot til kulturarbeid