Tilskot til lokale kulturbygg

Tilskot til lokale kulturbygg skal vere med på å etablere eigna lokale, bygningar og utearena som gjev rom for ulik kulturell verksemd i Hordaland. Tilskotet er ein del av spelemidlane frå Norsk Tipping og vert fordelt frå Kulturdepartementet til fylkeskommunane.

Kontaktinfo

Mandana Zadeh
Kulturkoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 19