Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Skadde dyr/ Fallvilt

Skadde dyr/ Fallvilt

Alt vilt som døyr av andre årsakar enn ordinær jakt vert karakterisert som fallvilt.

Påkøyrsel av hjort er den største årsaka til fallvilt, og om ein er så uheldig å treff ein hjort etter vegen, meld frå umiddelbart til 02800. Austevoll kommune har avtale om ettersøk og handsaming av vilt som vert påkøyrd i trafikken.