Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Skadefelling

Skadefelling

Hjort og gås kan gjere vesentlege skader på avlingar i vårt område, for å avverje skadeomfanget kan kommunen gje vedtak om skadefelling j.f. § 18 i naturmangfaldlova, dersom andre tiltak først ikkje har vert tilstrekkelege for å avverje skade.

Trykk her for generell info om skadefelling for hjortedyr

Trykk her for meir info om krav som må oppfyllast for at ein kan få skadefelling