Skadde dyr/ fallvilt

Alt vilt som døyr av andre årsakar enn ordinær jakt vert karakterisert som fallvilt.

Påkøyrsel av hjort er den største årsaka til fallvilt, og om ein er så uheldig å treffe ein hjort etter vegen, meld frå umiddelbart til 02800. Austevoll kommune har avtale om ettersøk og handsaming av vilt som vert påkøyrd i trafikken.