Austevoll kommune

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til høyring

Skadde dyr/ Fallvilt

Skadde dyr/ Fallvilt

Alt vilt som døyr av andre årsakar enn ordinær jakt vert karakterisert som fallvilt.

Påkøyrsel av hjort er den største årsaka til fallvilt, og om ein er så uheldig å treff ein hjort etter vegen, meld frå umiddelbart til 02800. Austevoll kommune har avtale om ettersøk og handsaming av vilt som vert påkøyrd i trafikken.