Austevoll kommune

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til høyring

Skadefelling

Skadefelling

Hjort og gås kan gjere vesentlege skader på avlingar i vårt område, for å avverje skadeomfanget kan kommunen gje vedtak om skadefelling j.f. § 18 i naturmangfaldlova, dersom andre tiltak først ikkje har vert tilstrekkelege for å avverje skade.

Trykk her for generell info om skadefelling for hjortedyr

Trykk her for meir info om krav som må oppfyllast for at ein kan få skadefelling