Næringslivet i Austevoll

DSC_0177.jpg - Klikk for stort bilete

Austevoll er særleg kjent for å vera ei av dei leiande maritime kommunane i landet. Austevoll kommune ynskjer å legge best mogleg tilrette for at det er godt å drive næringsverksemd i kommunen.

På NHO sitt kommune-NM 2016 kom Austevoll på 3. plass nasjonalt for næringsliv. Vekstkrafta er reflektert gjennom målingar på verdiskaping, nyetableringar og sysselsetting.

Verdiskaping og innovasjon er særleg høg i Austevoll, og innafor marine- og maritime næringar som fiskeri, havbruk, offshore og marin- og maritim service er Austevoll eit nasjonalt kraftsenter. Reiselivsnæringa er ei spanande næring i vekst, og i denne næringa kan Austevoll skilte med fine utmerkingar dei siste åra t.d. innafor mat. Bekkjarvik vart kåra  til beste gjestehamn av- og for båtfolket i 2015. I 2017 er det registrert 1076 fritidsbustader i Austevoll. Hyttefolket og båtfolket er viktige kunde- og brukargrupper for reiselivsnæringa og andre servicenæringer i kommunen. 

Sterk privat kjøpekraft er ei positiv drivkraft for næringslivet. Konkurransedyktig løn og lågare bustadprisar enn t.d. Bergen bidreg med andre faktorar til dette.

Har du ynskje om å starte bedrift, eller kanskje driv du allereie ein?

Vi ynskjer å legge til rette for at det skal godt å drive næringsverksemd i Austevoll, på denne nettstaden vil du finne naudsynte skjema og informasjon, manglar du noko ta kontakt med servicekontoret så vil dei hjelpe deg vidare.

 

Kontakt

Ruth Larsen

Ruth Larsen

Kommunalsjef - Utvikling og forvaltning

John Tveit

Kultur- og næringssjef

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS