Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Økonomikontor

Økonomikontor

Sentrale ansvarsområde er økonomisk planlegging og budsjettering, resultatmåling, målstyring, drifts- og investeringsoppfølging, løn.

Vidare arbeider økonomiavdelinga med rapportering av resultat, prognosar og nøkkeltal, rekneskap, analysearbeid, rådgjeving og bistand.

Kontaktinfo

Thomas Martin Larsen
Økonomisjef
E-post
Telefon 55 08 11 22
Mobil 411 61 434
Øystein Træland
Spesialkonsulent økonomi
E-post
Telefon 55 08 11 26
Anne Gerd Engelsen
Lønsansvarleg
E-post
Telefon 55 08 11 32
Jeanett Bjånes
Spesialkonsulent løn
E-post
Telefon 55 08 11 33