Sjøliv FUS barnehage

Sjøliv FUS barnehage ligg i sjøkanten i Makkhamn på Hundvåkøy. Her er det (nesten) bilfritt, kort veg til turområde og båten til barnehagen. Vi har en leikeplass som innbyr til rolleleik og vaksne som er tilstades i leiken.
 

 

 


 

Leiken er barns viktigaste aktivitet. Det er difor viktig å gje leiken god tid og god plass.

Barnet utviklar seg gjennom leiken på alle område: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.
I leiken utviklar barnet  identiteten sin og sjølivkjensla si. Difor tar og får leiken god plass hos oss.

Her er Sjøliv FUS barnehage sin årsplan

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per månad frå 01.01.2023 Kostnad per månad frå 01.08.2024
100 % 3 000 kr 1 500 kr

Kontaktinfo

Sjøliv FUS barnehage
E-post
Telefon 55 08 21 92
Aud Iren Troland
Dagleg leiar
E-post
Mobil 97 77 73 37

Opningstider

06.45-17.00

Sommaropen

Adresse

Besøksadresse:

Makkhamn 43,
5384 Torangsvåg


Postadresse:

Makkhamn 43,
5384 Torangsvåg