Kulturskulen

Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til barn og unge i Austevoll som ønsker opplæring innan musikk, dans, bildekunst eller teater.

Skuleåret 2023-2024 har skulen 246 elevplassar innan mange ulike disiplinar innan musikk, teater, teikning/maling og dans. 

Vi har og tilbod til helsetenesta (musikkterapi) og Austevoll pleie- og omsorgsssenter (song- og musikkstund.)

Kulturskulen har 11 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søke plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar. 

 

 

Korps.

Austevoll har diverre ikkje noko skulekorps nett no, men kulturskulen vil prøve å leggje grunnlaget for eit nytt skulekorps for heile Austevoll.

Vi kan tilby: Aspirantopplæring  

SpeedAdmin

Kva er SpeedAdmin?

  • Nettstad for informasjon og kontakt med kulturskulen.
  • No og som app for mobil og nettbrett!
  • No og med læringsplattform for deling av lærestoff, lekser med meir.

www.speedadmin.dk

Logg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, kontaktinfo til lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Her finn du og "Læringsplattform" som er ein nettstad der læraren legg ut lærestoff og instruksjonar, og der lærar og elev kan kommunisere via chat og video-chat.

Les meir om korleis du brukar SpeedAdmin her:

Instruksjon for elev og føresette SpeedAdmin (PDF, 632 kB)

"Læringsplattform" i Speedadmin (PDF, 413 kB)

Melding om fråvere i Speedadmin-appen (PDF, 308 kB)

Fritid for alle - ei støtteordning frå Røde Kors.
 

Austevoll Røde Kors har oppretta ei økonomisk støtteordning for fritidsaktivitetar for born og unge frå hushaldingar med økonomiske utfordringar. Dette kan og omfatte elevplass i kulturskulen.

Les meir om Fritid for alle og korleis du kan søke i boksen lenger oppe på denne sida..

Kontaktinfo

Audun Alvsåker
Rektor
E-post
Telefon 55 08 12 20