Kva skjer i kulturskulen?

Aktivitetsplan for kulturskulen våren 2024

15. april:

Utstillingsopning for teikning/maling. Austevoll folkebibliotek.

16. april:

Elevkonsert på pleie- og omsorgsenteret kl. 16.30.

Ingelinn og Sigurd sine elevar.

18. april:

Elevkonsert på pleie- og omsorgsenteret kl. 16.30.

Maria og Elena sine elevar.

20. april:

Vårframsyning i Bekkjarvik Torg kl. 13.00.

22. april:

Elevkonsert på pleie- og omsorgsenteret kl. 16.30.

Audun og Tord sine elevar.

3. juni:

Utstillingsopning for teikning/maling. Austevoll folkebibliotek.

6. juni:

Sommarframsyninga NATUR i Kongsen kultursal kl. 18.30.

12. juni:

Teaterelevane syner fram «Mordet» (teater) og «Dyreparken» (film). 
Kongsen kultursal. Kl. 17.30.   Alle er velkomne!
 

14. juni:

Siste undervisningsdag i kulturskulen før sommarferien.

Artikkelliste