Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- eller opplæringssituasjonen.

PPT vurderer behovet for:

  • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskulealder
  • spesialundervisning for elevar i grunnskulen
  • vaksenopplæring på grunnskulen sitt område
  • skular og barnehagar kan søkja om hjelp til å utvikla gode og inkluderande læringsmiljø

PPT har jamnlege møtetider med kvar skule og barnehage.

Kontaktinfo

Ann-Rita Kolbeinsvik
Leiar for pedagogisk psykologisk kontor
E-post
Telefon 55 08 12 12
Mobil 41 43 97 90
Ingunn Engelsen Eide
Spesialpedagog/rettleiar for skule
E-post
Telefon 55 08 12 15
Mobil 95 14 56 64
Anita Vassnes
Spesialpedagog/rettleiar for barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 13
Mobil 91 76 35 40
Anita Njåstad Andorsen
Spesialpedagog i fagteam barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 14
Mobil 41 23 48 57
Linda Bjørhovde
Spesialpedagog i fagteam barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 14
Mobil 97 04 62 56

Adresse

Besøksadresse:

PPT
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
PPT,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø