Permisjon frå skulen

Du kan søkja om permisjon frå skulen i inntil 10 skuledagar  - 2 veker. Det er rektor som avgjer om det er forsvarleg å innvilga permisjon.

Søk om permisjon