Kvalitetsplan for SFO

6 Foreldreundersøking

Barnet mitt trivst på SFO

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Eg opplever at dei tilsette i SFO bidreg til eit godt sosialt miljø for barna

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Eg opplever at dei tilsette i SFO bidreg til eit fysisk trygt miljø for barna

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Det samla aktivitetstilbodet på SFO er variert

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Det samla aktivitetstilbodet på SFO er godt tilpassa

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Aktivitetane i skulen sine feriar er gode

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Aktivitetane i skulen sine feriar er varierte

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Eg har eit godt samarbeid med dei tilsette i SFO

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Eg opplever at meldingar eg gir til dei tilsette i SFO vert følgt opp

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Eg opplever at eg får tilstrekkeleg informasjon om SFO-tilbodet

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)

 

 

Måltidet i SFO er variert og sunt

Heilt einig

 

Delvis einig

 

Verken einig eller ueinig

 

Delvis ueinig

 

Heilt ueinig

 

(Veit ikkje)