Skyss ved delt bustad

Ein elev som etter avtale bur tilnærma likt hos begge foreldra sine kan ha rett til skyss frå begge bustadar.
Søknad om det må leverast på skulen.

 

Avtale om delt bustad