Vaksenopplæringa i Austevoll

Vaksenopplæringa har undervisning i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklege, grunnskuleopplæring for vaksne og spesialundervisning for vaksne med særskilte behov. Vi har også introduksjonsprogram. 

Vaksenopplæringa

Kontaktinfo

Julie Eide Solbakken
Dagleg leiar vaksenopplæringa
E-post
Telefon 55 08 12 92

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll vaksenopplæring
Prestanesvegen 41,
5392 Storebø

Leveringsadresse:

Austevoll vaksenopplæring
Prestanesvegen 41,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø