Austevoll kommune

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Planar, reglement og forskrifter

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.