Kartlegging av kystlynghei

Rapporten inneheld skildringar av 5 områder med kystlynghei i Austevoll. Desse er:

  • Horgo
  • Selbjørn
  • Vestre Stolemn
  • Ystaneset
  • Blænes
     

Kontaktinfo

Stina Nordbak
Rådgjevar, overordna planlegging
E-post
Telefon 55 08 11 14