Kommuneplanens arealdel til 1. gongs høyring

NB! Aealdel har vore til høyring og høyringsfrist var 6. mai 2023.

Kommunestyret vedtok 26. januar 2023 å sende planforslag til kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn, i tråd med plan- og bygningslova § 11-14.

Opprinnelig høyringsfrist var 20. april, men var utsett til 06. mai. Det vil bli gjennomført åtte høyringsmøte rundt omkring i kommunen, og det blir til saman åtte opne kontordagar på Storebø og i Bekkjarvik.

Planmaterialet er justert i tråd med kommunestyret sitt vedtak.

Du finn plankart, føresegner, planskildring og anna tilhøyrande planmateriale for gjennomsyn på biblioteket og på servicekontoret på kommunehuset. I tillegg finn du alt av planmateriale på denne sida.

Plankart: 

Tekstdokument:

Vedlegg: