Kommuneplanens arealdel til 1. gongs høyring

Arealdelen er no lagt til offentleg høyring

Kommunestyret vedtok 26. januar 2023 å sende planforslag til kommuneplanen sin arealdel til offentleg ettersyn, i tråd med plan- og bygningslova § 11-14.

Opprinnelig høyringsfrist var 20. april, men er utsett til 06. mai. Det vil bli gjennomført åtte høyringsmøte rundt omkring i kommunen, og det blir til saman åtte opne kontordagar på Storebø og i Bekkjarvik.

Planmaterialet er justert i tråd med kommunestyret sitt vedtak.

Du finn plankart, føresegner, planskildring og anna tilhøyrande planmateriale for gjennomsyn på biblioteket og på servicekontoret på kommunehuset. I tillegg finn du alt av planmateriale på denne sida.

 

Ny frist for å komme med innspel til planen er 06. mai 2023

Innspel sender du skriftleg til postmottak@austevoll.kommune.no merk med "KPA 2023" i emnefeltet.

 

 

Åtte opne kontordagar mellom 7. mars og 29. mars

Det vil vere opne kontordagar ved kommunehuset følgjande tidspunkt:

  • Tysdag 7. mars kl. 10-12
  • Onsdag 8. mars kl. 10-12
  • Mandag 13. mars kl. 12-14
  • Tysdag 14. mars kl. 12-14
  • Onsdag 15. mars kl. 12-14

Det vil vere opne kontordagar ved biblioteket i Bekkjarvik følgjande tidspunkt:

  • Måndag 27. mars kl. 14-16
  • Tysdag 28. mars kl. 14-16
  • Onsdag 29. mars kl. 14-16

 

Plankart: 

Tekstdokument:

Vedlegg: