Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen drøftar kommunens viktigaste oppgåver i eit langsiktig perspektiv. Ein samfunnsdel gjeld fram til kommunestyret vedtek ny plan.

Gjeldande samfunnsdel (2013-2024)

Samfunnsdelen blei vedteke i Austevoll kommunestyret den 18. juni 2013.

 

Revidering av samfunnsdelen

Den 14. juni 2018 vedtok kommunestyret å revidere heile kommuneplanen. Det betyr at administrasjonen arbeider med utkast til ny samfunnsdel. Den er planlagd ferdig hausten 2018.

Framdriftsplan:

Framdriftsplan Samfunnsdelen
Oppgåver Når
Arbeid med utkast Juni 2019
Vedtak av utkast September 2019
Høyring September-november 2019
Vurdering av innspel Januar 2020
Endeleg godkjenning Mai 2020

Kontaktinfo

Stina Nordbak
konst. kommunalsjef
E-post
Telefon 55 08 11 14

Rådgjevar, overordna planlegging