Samfunnsdelen

Samfunnsdelen drøftar kommunens viktigaste oppgåver i eit langsiktig perspektiv. Ein samfunnsdel gjeld fram til kommunestyret vedtek ny plan.

Gjeldande samfunnsdel (2013-2024)

Samfunnsdelen blei vedteke i Austevoll kommunestyret den 18. juni 2013.

 

Revidering av samfunnsdelen

Den 14. juni 2018 vedtok kommunestyret å revidere kommuneplanen. Rådmannen arbeidar med saka.