Lokale forskrifter

Kommunal vegnorm for Austevoll kommune


Forskrift om utvida bandtvang, Austevoll kommune, Hordaland

 

Forskrift om beitetid og gjerdeplikt, Austevoll kommune, Hordaland

 

Forskrift om politivedtekt, Austevoll kommune, Hordaland

 

Forskrift om minsteareal for hjort, Austevoll kommune, Hordaland

 

Forskrift om godtgjersle til folkevalde i Austevoll

 

Forskrift for innsamling av hushaldsavfall, Hordaland

 

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe ILA hos akvakulturdyr, Tysnes, Bjørnafjorden, Austevoll og Fitjar

 

Forskrift om kontrollområde for (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Øygarden, Bjørnafjorden, Bergen og Tysnes

 

Forskrift om Austevoll som typisk turiststad

 

Forskrift om Kvernavatnet naturreservat

 

Forskrift om vern for Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland.

 

Forskrift om vern for Måksteinane naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland.

 

Forskrift om vern for Terneskjeret naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland.

 

Forskrift om vern for Hjartholmen naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland.

 

Forskrift om vern for Møkstra-Grøningane naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland.
 

Forskrift om fredning for Steinevik naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland.

 

Forskrift om freding for Langevatnet naturreservat, Austevoll kommune, Hordaland fylke

 

Forskrift om fredning av einer, Sandvik, Austevoll kommune, Hordaland.

 

Forskrift om fugleliv, Austvoll m.fl.

 

Forskrift om sammenslutning av Fitjar og Austevoll kommuner, Hordaland.