Godkjente reguleringsplanar

Alle godkjende reguleringsplanar i Austevoll kommune er tilgjengeleg digitalt. I kartløysinga vår Kommunekart kan du finna alle godkjende reguleringsplanar i kommunen, med tilhøyrande planmateriell.

Lenke til digital kartløysing

Her finn du rettleiing til kartløysinga

Lenke til planregisteret

Rettleiing til bruk av digital kartløysing

For å sjå godkjende reguleringsplanar trykk på lenkje til digital kartløysing over. Dette vil opne eit nytt vindauge og visa deg eit kart over Austevoll kommune.

Trykk på Austevoll kommune logoen sin øvst på sida for å få tilgang til rullegardinmeny. Rullegardinmenyen vil bli vist på høgre side og viser dei val du har. Under "kartlag" kan du velja å sjå informasjon om "Plankart", hak av i boksen ved sida av. Zoom deretter inn på det aktuelle området eller skriv inn eit gards- og bruksnummer i søkjefeltet.

 

 

Når du har funne fram til den reguleringsplanen du ønskjer å sjå, klikk på kartet for å få opp meir informasjon. Klikk deretter på "Reguleringsplaner" og så på "Reguleringsplan". Du vil då få informasjon om planstatus, plannamn, vedtaksdato m.m.

 

Dersom du er interessert i å sjå plandokumenta, Trykk på "Planregister" nedst i menyen til høgre. Dette vil ta deg til ein ny fane som ser slik ut:

 

I den nye fana finn du opplysningar om reguleringsplanen, plandokumenta og sakshandsaminga. Her kan du til dømes laste ned plankart, føresegner og planskildringa.

Kontaktinfo

Plan- og byggesaksavdelinga
E-post
Telefon 55 08 11 00


Våre opningstider er: 
Måndag-onsdag og fredag:
kl. 10:00 til 14:00

Utanfor opningstid kan du sende oss førespurnad per e-post, så skal vi svare deg så snart vi kan.