Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Detaljreguleringsplan for fylkesveg 546, Storebøvegener er endeleg godkjent, og er lagt ut til klagevurdering frå råka parter og offentlege instansar. 

Reguleringsendring etter forenkla prosess av detaljreguleringsplan på gnr. 66 bnr. 0002 m.fl Taushaugen, Søndre Drivenes er sendt ut på høyring frå råka parter og offentlege instansar.

Mindre endring av detaljregulering for gnr. 32 bnr. 0102 Skårøy er sendt ut på høyring frå råka parter og offentlege instansar.