Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Detaljreguleringsplan for Gnr. 40 og 41 Haugland og Hufthammer er sendt ut på høyring frå råka parter og offentlege instansar.

Detaljreguleringsplan for Gnr. 31 bnr. 0144 m.fl. Santorv er sendt ut på høyring frå råka parter og offentlege instansar.

Mindre endring av detaljreguleringsplan for Gnr. 06 bnr. 17 Veivåg er endeleg godkjent, og er lagt ut til klagevurdering frå råka parter og offentlege instansar. 

Detaljreguleringsplan for fylkesveg 546, Storebøvegener er endeleg godkjent, og er lagt ut til klagevurdering frå råka parter og offentlege instansar. 

Mindre endring av detaljreguleringsplan for Gnr. 05 og 06 Kalvenes og Veivåg er endeleg godkjent, og er lagt ut til klagevurdering frå råka parter og offentlege instansar.