Infeksjonskontrollprogram ved Austevoll pleie- og omsorgssenter

8 Føremålet med vaksinasjon

  • Redusere sjukdom og død av luftvegsinfeksjonar hos bebuarane
  • Hindre utbrot av influensa og pneumokokkinfeksjon hos bebuarar