Infeksjonskontrollprogram ved Austevoll pleie- og omsorgssenter

10 Tiltak for å beskytte personalet

  • Bruk eigna boksar til sprøytespiss o.l. til stikkande/skjerande gjenstandar til førebygging av kutt og stikkskader
  • Plasser boksane så nær brukarstaden som mogeleg
  • Lukk boksane forsvarleg før transportering

10.1 Tilsette som stikker seg på brukt kanyle

Dersom ein tilsett stikker seg med brukt kanyle er følgjande blodprøvar aktuelle å ta: 
  • Hepatitt B-antigen
  • Hepatitt B-antistoff
  • Hepatitt C-antistoff
  • HIV-antistoff
Blodprøvane skal sendast til klinisk biokjemi. Svaret på blodprøvane blir sendt til fastlegen.
Så skal fastlegen ta nye blodprøvar ti veke seinare.