Overordna smittevernplan

3 Personell- og materiellressursar

Tilsette

 • Kommuneoverlege Inger Uglenes tlf.: 979 87 500
 • Assisterande smittevernlege Inge-Arve Birkeland tlf.: 911 71 910
 • Smittevernansvarleg helsesjukepleiar Torill Bruntveit tlf.: 922 61 588
 • Kommunalsjef for helse og velferd Gro Kalvenes tlf.: 416 31 337

Fastlegetenesta og reisemedisinsk teneste

 • Austevoll legesenter tlf.: 55 08 10 50

Legevakt

 • Austevoll legevakt (døgnbemanna) tlf.: 116117 / 56 57 03 70

Helsestasjon

 • Austevoll helsestasjon tlf.:55 08 10 70

Helsestasjon for ungdom kvar torsdag klokka 14:00-16:00

Apotek

 • Apotek 1 Austevoll (Storebøportalen) tlf.: 56 18 41 00
 • Ditt apotek Austevoll (Bekkjarvik Torg) tlf.: 56 18 40 00

Mattilsynet

 • Avdeling Bergen og omland tlf.: 22 40 00 00

Vatn og avløp

 • Austevoll Vatn og Avløp telefon tlf.: 55 08 01 00 vakttelefon: 55 08 04 00

Miljøretta helsevern

 • Helsevernetaten i Bergen (Solheimsgaten 9, 5058 Bergen) tlf.: 55 56 52 00

Helseføretak

 • Helse Bergen HF tlf.: 55 97 50 00
 • Ambulansekoordinator Tone Mosevoll tlf.: 982 60 414

Tuberkulose

 • Haukeland Universitetssjukehus, Diagnosestasjonen 55 97 50 00
 • Infeksjonsmedisinsk avdeling 55 97 50 00
 • Tuberkulosekoordinator Lungepoliklinikk 55 97 40 74/50

Rådgjeving

 • Smittevernlege (Haukeland Universitetssjukehus) 55 97 50 00
 • Folkehelseinstituttet (FHI): 21 07 70 00
 • Fylkeslegen i Vestland smittevernansvarleg Jon Andreas Bratberg 55 57 21 77