Overordna smittevernplan

7 Revidering av overordna smittevernplan

Denne smittevernplanen skal reviderast årleg av smittevernlege.