Overordna smittevernplan

2 Smittevernlegen sine oppgåver

Smittevernlege i Austevoll  kommune er Inger Uglenes. Smittevernlegen skal utføra dei oppgåvene innan smittevern som er pålagt i lova. 
 
a) Smittevernlegen skal ha utarbeidd forslag til planen for helsetenesta sitt arbeid med vern mot smittsame sjukdomar. 

b) Ha oversikt over dei infeksjonsepidemiologiske tilfelle i kommunen. 

c) Utarbeide framlegg til førebyggjande tiltak.

d) Hjelpe kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgåver i arbeidet med vern mot smittsame sjukdomar. 

e) Gje informasjon og råd til innbyggjarane om vern mot smittsame sjukdomar 

Telefon til smittevernlege: 453 74 075