Samarbeidsavtale med helseforetaket om pandemisk influensa