Smittevern i barnehagar og skular

3 Smittevern barn i barnehage og grunnskule – for føresette og FAU

Føresette som har barn i barnehagar og skular skal kontakte fastlegen sin ved spørsmål om sjukdom hos barnet sitt.

Sjå: Når må barn være hjemme fra barnehagen? - FHI

Sjå: Slik førebygger du omgangssjuke som kjem av norovirus - FHI

FAU som har generelle spørsmål om smittevern i barnehagen/skulen eller som ynskjer å fremje klage, kan sende e-post til: smittevern@austevoll.kommune.no (obs generelle spørsmål, ingen personidentifiserbare helseopplysningar).