Varslingsplan ved infeksjonssjukdom – Austevoll kommune

4 Varslingspliktige sjukdomar

 • botulisme
 • difteri
 • diareassosiert hemolytisk uremisk syndrom
 • enterohemoragisk E. coli (EHEC)-infeksjon
 • flekktyfus
 • hemoragisk feber
 • kolera
 • kopper
 • legionellose
 • meningokokksykdom
 • meslinger
 • miltbrann
 • Middle East Respiratory Syndrome – mers 
 • pest
 • poliomyelitt
 • rabies
 • røde hunder
 • sars
 • trikinose