Austevoll kommune

Kartleggingar og rapportar

Finn ut vindstyrke og vindretning for Austevoll ved hjelp av vindroser frå 2000-2012.

I forbindelse med revidering av områdereguleringsplanen for Storebø har det vert utarbeidd ei kartlegging av støy frå vegtrafikk og industri innanfor området. Resultat og vurderinger i støykartlegginga vert nytta i planlegging av ny bebyggelse.

 

Fant du det du leita etter?