Austevoll kommune

Kartleggingar og rapportar

Rapporten gjev ei oversikt over viktige viltområde til bruk i arealforvaltinga og presenterer kunnskapsstatus for viltet i Austevoll kommune. Oversikta omfattar  eit utval av amfibiar, krypdyr, fugl og landpattedyr.

Finn ut vindstyrke og vindretning for Austevoll ved hjelp av vindroser frå 2000-2012.

I forbindelse med revidering av områdereguleringsplanen for Storebø har det vert utarbeidd ei kartlegging av støy frå vegtrafikk og industri innanfor området. Resultat og vurderinger i støykartlegginga vert nytta i planlegging av ny bebyggelse.

 

Fann du det du leita etter?