Austevoll kommune

Kartleggingar og rapportar

Kartlegging av vind

Finn ut vindstyrke og vindretning for Austevoll ved hjelp av vindroser frå 2000-2012.

Under er vindroser for Flesland og Slåtterøy fyr. Dette er de to næraste stasjonane til Austevoll. Ei vindrose er eit diagram som syner vindtilhøva på ein stad i form av søyler som syner fordelinga av vindstyrke og vindretning.

Austevoll vil typisk ha meir vind enn Flesland, men mindre enn Slåtterøy fyr. Om sommaren er det, i rolig vær, forskjell på dag og natt på grunn av solgangsvinden.

Vindroser: