Austevoll kommune

Kartleggingar og rapportar

Strandsonekartlegging

I 2010 ble det gjennomført ei kartlegging av arealstatus i 100-metersbeltet (PDF, 3 MB)i Austevoll kommune.

Kartlegginga ble utført i samband med pilotprosjektet for ein interkommunal strandsoneplan for Sunnhordaland. Prosjektet ble aldri ferdigstilt.