Austevoll kommune

Arealdelen

Arealdelen

Arealdelen legger føringar for bruken av areala i heile kommunen, og gjeld fram til kommunestyret vedtek ny plan.

Gjeldande arealplan

Den gjeldande arealdelen til kommuneplanen blei vedtatt av kommunestyret 18. juni 2013. Den består av følgjande dokument:

Kommuneplanen sin arealdel er tilgjengeleg digitalt. I vår kartløysing Kommunekart kan du sjå kva formål ein eigedom eller eit område er avsett til.

Lenke til digital kartløysing

 

Revideringa av arealplanen

Den 14. juni 2018 vedtok kommunestyret å revidere heile kommuneplanen. Det betyr at administrasjonen arbeider med utkast til ny arealdel. Det er satt ned ei arbeidsgruppe og ei styringsgruppe. Målet er å gjere kommuenplanen enkel i bruk. Kommunen planlegger å ha første utkast ferdig ved årskiftet 2019.

Alle innbyggarane vil får informasjon om arbeidet gjennom plankafe og informasjonsmøte.

Førebels framdriftsplan:

Framdriftsplan Arealdelen
Oppgåver Frå Til
Arbeid med utkast Januar 2018 November 2018
Vedtak av utkast Februar 2019
Første høyring Februar 2019 April 2019
Vurdering av innspel April 2019 Juni 2019
Endeleg godkjenning September 2019

 

 

Kontaktinfo

Stina Nordbak
Rådgjevar, overordna planlegging
E-post
Telefon 55 08 11 14
Fann du det du leita etter?