Austevoll kommune

Eldre kommuneplanar

Eldre kommuneplanar

Kvart 10.år skal kommuneplanen bli revidert. Etter kommuneval skal nytt kommunestyre ta stilling til om kommuneplanen bør rulleres. Under ligg eldre kommunplanar som ikkje lenger er gjeldande.

Kommuneplan for Austevoll 2006

Denne planen gjaldt fram til 18.juni 2013.

Kontaktinfo

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 55 08 11 00