Austevoll kommune

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen drøftar kommunens viktigaste oppgåver i eit langsiktig perspektiv. Ein samfunnsdel gjeld fram til kommunestyret vedtek ny plan.

Gjeldande samfunnsdel (2013-2024)

Samfunnsdelen blei vedteke i Austevoll kommunestyret den 18. juni 2013.

 

Revidering av samfunnsdelen

Den 14. juni 2018 vedtok kommunestyret å revidere heile kommuneplanen. Det betyr at administrasjonen arbeider med utkast til ny samfunnsdel. Den er planlagd ferdig hausten 2018.

Framdriftsplan:

Framdriftsplan Samfunnsdelen
Oppgåver Til Frå
Arbeid med utkast Januar 2018 Oktober 2018
Vedtak av utkast Oktober 2018
Høyring November 2018 Mars 2019
Vurdering av innspel April 2019 Mai 2019
Endeleg godkjenning Juni 2019

Kontaktinfo

Stina Nordbak
Rådgjevar, overordna planlegging
E-post
Telefon 55 08 11 14
Fann du det du leita etter?