Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Kommunestyret har vedtatt å sende endring av reguleringsplan for etablering av naust på molo i Leirvika ut på høyring. 

Uttalefrist er 14. mars 2019

Utval for plan- og byggesaker har vedtatt å endeleg godkjenne mindre endring for småhus og fleirmannsbustader på Uglenes i Solesvik. 

Klagefrist er 21. februar 2019

Plan- og byggesakssjef har den 21. januar 2019 vedtatt å godkjenne kombinert oppstart og 1. gongs handsaming for mindre endring av reguleringsplan for Rabben hamn- og industriområde. 
Høyringsfrist er 21.02.2019

Fann du det du leita etter?