Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende endring av reguleringsplan for etablering av naust og bygg for maritim rekreasjon på molo i Leirvika ut på høyring. 

Uttalefrist er 30. januar 2020

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende plan for Kalvenes handelssenter ut på høyring. 
Uttalefrist er 2. februar 2020.

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende plan for etablering av fritidsbustader med moglegheit for utleige ut på høyring.

Uttalefrist er 2. februar 2020.

Plan-og byggesaksutvalet har i møte den 19.11.2019 vedtatt å godkjenne mindre endring av detaljreguleringsplan for gnr. 33 bnr. 0002 m.fl. Økland og sende plan ut på høyring. 

Klagefrist er 19. desember 2019.