Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Utval for plan- og byggesaker har godkjent at plan for etablering av totalt 33 bygg og 47 utleigeeiningar i Pollen, Torangsvåg, vert sendt ut på høyring.

Høyringsfrist er 10. januar 2019. 

Tiltakshavar ønsker å legge til rette for mindre bueiningar i Solesvik, Uglenes. Tomter som er regulert til einebustader er ynskja regulert til konsentrerte bustader, med einingar i ein lågare prisklasse enn einebustadane som planen legg opp til.

Frist for uttale er 27. desember 2018.

Utval for plan og byggesak har i møte den 06.11.2018 godkjent at endring av reguleringsplan for fritidsbustadar og småbåtanlegg i Bjånestangen vert sendt på høyring og til offentleg ettersyn.

Høyringsfrist er: 03.01.2019

Fant du det du leita etter?