Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Ny servicehall og kai i Rabben hamn- og industriområde

Utval for plan- og byggesaker har den 28.03.2019 vedtatt å endeleg godkjenne mindre reguleringsendring av reguleringsplan for gnr. 10 bnr. 1 m. fl. Rabben, ytre (Rabben hamn- og industriområde). 
Klagefrist er 02.05.2019

Generell planinformasjon: 

Klikk for stort bilete

Plannamn: Mindre endring av reguleringsplan for gnr. 10 bnr. 1 m.fl Rabben, Ytre (Rabben hamn- og industriområde)
PlanID: 1244 20190001

Ansvarleg søkjar: Multiconsult AS

Reguleringsplanen oppsumert: 
Endringa legg til rette for ei utviding av industriområdet, med ny servicehall, nytt lagerbygg for notbinger, utviding av kai på peler og omlegging av vegtrasèen frå industriområdet til Rabben småbåthamn. 

Plankartet har også blitt justert etter tidlegare dispensasjonar og andre utbyggingstiltak, og plangrensa er blitt utvida til å omfatte ein større del av gnr. 10 bnr. 83.  

Status: til offentleg ettersyn og klagevurdering ved endeleg godkjenning

Klagefrist: 02.05.2019

Saksdokument

 

Klage: 

Dersom du har vesentlege innvendingar til vedtaket, kan du sende ein klage til postmottak@austevoll.kommune.no Skjema for klage finn du her (PDF, 217 kB)
 

Fann du det du leita etter?