Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Plan- og byggesakssjef har på delegetrt mynde den 14. januar godkjent kombinert oppstart og 1. gongs handsaming av gjeldande reguleringsplan i Stangelandsvågen etter forenkla prosess. Planforslaget går ut på å auke kaiarealet slik at kai i planens T3 blir 1,5m større. 

Høyringsfrist for planforslaget er 06.02.2020

 

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende endring av reguleringsplan for etablering av naust og bygg for maritim rekreasjon på molo i Leirvika ut på høyring. 

Uttalefrist er 30. januar 2020

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende plan for Kalvenes handelssenter ut på høyring. 
Uttalefrist er 2. februar 2020.

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende plan for etablering av fritidsbustader med moglegheit for utleige ut på høyring.

Uttalefrist er 2. februar 2020.