Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Endring av reguleringsplan for gnr. 34 bnr. 1 Haugsnesvågen er sendt ut til klagevurdering.

Reguleringsplan for bustader på Taushaugen ved Bekkjarvik er lagt på høyring.