Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Plan- og byggesaksutvalet godkjente at forslag til reguleringsplan for gnr. 35, bnr. 02 m.fl. Tråvika, Troland blir sendt på høyring og offentleg ettersyn. 

Uttalefrist er 7.mai 2020

Plan- og byggesaksutvalet har i møte den 19.03.2020 vedtatt å godkjenne endring av gjeldande reguleringsplan for gnr. 58 bnr. 0165 m.fl. Kolbeinsvik.

Klagefrist er 16.04.2020

Kommunestyret vedtok 19.12.2019 at områdereguleringsplan Storebø skal på høyring. 

Merknader sendes til postmottak@austevoll.kommune.no.

Høyringsfrist er 25.mars

Plan- og byggesaksuvalet har vedtatt å sende plan for etablering av kråkebolleanlegg ut på høyring slik at råka naboar, grunneigarar og offentlege instansar kan få høve til å kome med uttale.

Uttalefrist er 9. april 2020.

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende plan for utvikling av eit nytt næringsområde på om lag 160 mål/daa ut på høyring.

Uttalefrist er 9. april 2020.

Plan- og byggesaksutvalet har vedtatt å sende detaljreguleringsplan ut på høyring. 
Uttalefrist er 9. april 2020.

Plan- og byggesaksutvalet godkjente 18. februar 2020 at forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 31 bnr. 163 m.fl. Sandtorv, vert sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Uttalefrist: 9. april 2020.