Austevoll kommune

Reguleringsplanar på høyring og til klagevurdering

Reguleringsplanen for gnr. 18 bnr. 9 m.fl. Stangeland, Gåsneset er sendt til råka partar og offentlege instansar for klagevurdering. Klagefrist er 28. oktober 2021.

Reguleringsplan for Austevoll Laksepakkeri på Storebø blitt endeleg vedteke, og sendt til klagevurdering til råka partar og offentlege instansar. Klagefrist er 28. oktober 2021.

Reguleringsplan for Porsdalen næringspark er sendt ut på høyring for uttale frå råka parter og offentlege instansar.
Uttalefrist er 28. oktober 2021.